Kelime anlamı “üreten, yapan, üretici” anlamına gelen Maker kavramı tüketen toplumdan üreten topluma dönüşüm için bir anahtar niteliğindedir.

Uluslararası camiada “Maker Hareketi” (Maker Movement) olarak isimlendirilen bu kültür hangi yaş grubundan olursa olsun herkese bir şeyler yapabileceğini, üretebileceğini gösterme ve motive etme unsurlarını taşır. Ticari kaygılardan uzak olarak iş birliği ve yardımlaşma esaslı bu sinerjinin ana yapı taşlarını atölyeler, bir şeyler üretmek isteyen kişiler ve çeşitli materyaler oluşturur. Bu atölyelerde programlamaya giriş setleri, oyun ve animasyon yapma yazılımları, 3 boyutlu yazıcılar (3D printer), Arduino kitleri, Rasperry Pi mini bilgisayarlar, çeşitli devreler, maker kitleri bulunur. “Kendin Yap” (DIY - Do it yourself) sloganı ile yürür ve her kesimi kapsar.

Bu akımın duayenlerinden Dale Dougherty bu kültürün temeline “rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber yerine deneyim” olduğunu ifade etmiştir.

5 Yaşından itibaren çocukların bu kültüre dahil olduğu Maker hareketi, tüm dünyada popülerliğini korurken, ülkemizde çok güzel ve önemli adımlar atılmaya devam etmektedir. Türkiye’de üreten bir topluma geçiş ve dijital dönüşümün tamanlanması adına Hacker Can olarak akademik çalışmalarımız sürmektedir.