Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman ülkemizdeki bilişim uzmanı açığının en önemli sebebinin yabancı dil eksikliği olduğu görülmüştür.

Üst düzey zekaya sahip, ufku çok geniş insanların bile yabancı dil eksikliği sebebiyle bu alana uzak durduğu veya çok ilerleyemediği tespit edilmiştir. Özellikle yazılım geliştirme alanında kullanılan tüm programlama dillerinin İngilizce olması ve Türkçe’leştirilmiş kaynakların az ya da hiç olmayışı sebebi ile insanlarımız bu alana mesafeli durmakta ve özgüven kaybı yaşamaktadırlar.

İngilizce bilgisi yeterli olmayan bir kişi, yazılım geliştirmeye ilk başladığı an itibariyle bir taraftan yazılım terminolojisini, mimarisini, mantığını anlamaya çalışırken; diğer taraftan da karşısına çıkan onlarca yabancı terimi ezberlemeye çalışmaktadır. Aynı anda hem yabancı terimlere, hem de farklı bir dünyaya adapte olmaya çalışan kişi zorlanmakta, özgüven kaybına uğramakta ve çoğu kez pes etmektedir.

Hacker Can olarak biz bu problemi ortadan kaldırmak ve programlamaya ilk kez başlayacak kişilere ihtiyaç duydukları temel kazanımları Türkçe olarak vermeyi hedeflemekteyiz. Bir yazılım geliştiricinin ihtiyaç duyacağı algoritma, problem çözme yeteneği, değişkenler, diziler, koşullar, döngüler, fonksiyonlar gibi temel yazılım bilgilerini tamamen Türkçe olarak vermekteyiz. Bu sayede öğrenci yabancı terimlerle dikkatini dağıtmadan yalnızca alması gereken kazanıma odaklanabilmektedir.

Hem internet portalımız, hem kod editörümüz, hem de tüm yönergelerimiz %100 Türkçe’dir. Bu bağlamda baktığımızda, öğrencimiz bir tek İngilizce kelimeye ihtiyaç duymadan programlamaya ilk adımı atabilir. Gerekli temel bilgileri, kazanımları aldıktan sonra ise bir seviye sonra dilediği yazılım dilini seçerek; söz dizimini öğrenip masaüstü, web yazılımları ya da mobil uygulamalar geliştirmeye başlayabilir.