Problem Çözme Yeteneği ve Algoritma

Bir problemin çözümünde bütüne odaklanmak yerine küçük parçalara ayırıp, bu parçalara yoğunlaşarak aşama aşama çözümlemek en verimli yöntemdir. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL'in bu hususta şöyle bir görüşü vardır: "Bir zamanda yalnız tek bir işi yap. Yalnız bir ders, bir kitap, hatta bir konu üzerinde çalış. Tâ ki, dikkatin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın.".

Hacker Can'da öğrencimiz kolaydan zora sıralanmış bölümleri tamamlarken bu altın kuralı uygulayarak problem çözme yeteneği kazanır ve sıralanmış çözüm yolları kurgusunu yani algoritma geliştirmeyi öğrenir. Ayrıca bir problemi çözmeden diğerine geçemeyeceği, seviye seviye sıralanmış farklı zorluklardaki bölümleri tamamlayarak doğru bir yol haritası izlemesi sağlanır.

Böylelikle bir yazılım geliştirme uzmanın en temel gereksinimi olan Algoritma kurgusunun öğretilmesi hedeflenir.

Analitik Düşünce ve Sayısal Zeka

Bilindiği üzere bilgisayar bilimleri sayısal yeteneklerin ağır bastığı akademik bir daldır. Öğrencilerin sayısal zekası, matematik bilgisi ve analitik düşünce yeteneği ölçüsünde başarı çıtasını yükselttiği kanıtlanmış bir gerçektir.

Hacker Can öğrencilerine sayısal zekasını geliştirilen, analitik düşünce yeteneğini kazandıran ve çok itici gelen matematik dersindeki bir çok kazanımı keyifle öğreten bir platformdur. Örneğin okulda X bilinmeyenini zorlukla öğrenen bir çocuk, Hacker Can'da keyifle ve kolaylıkla kavrayabilmektedir. Açı ve yön kavramlarını, bir çok aritmetik operatörü öğrenir; 2 ve 3 boyutlu düzlemde düşünme yeteneğini geliştirir.

Bölümlerin çözümü için kurgulanması gereken algoritma ve yazılması gereken kod satırları öğrenciye farkında olmadan, eğlenerek sayısal bir çok yeteneği kazandırmaktadır. Eğitim hayatında ürkütücü ve itici gelen çok sayıda matematik öğesini Hacker Can'da keyifle öğrenmektedir.

Kod Yazma Deneyimi ve Türkçe Kodlama

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine algoritma geliştirmeyi öğretmek ve programlama bilgisinin temellerini blok tabanlı öğrenme modelinde sunan çok sayıda yazılım bulunmaktadır. Bu eğitim yazılımları öğrenciye çeşitli kazanımlar sağlamakta; fakat gerçek kod yazma eğitimi konusunda maalesef zayıf kalmaktadır.

Hacker Can'da öğrencilerimize siyah ekranda gerçek kod yazma deneyimi kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrenci dilerse tamamen Türkçe, dilerse İngilizce gerçek kod satırları yazarak bölümleri tamamlamak zorundadır.

Bilgisayar bilimlerinde geride kalmanın en temel unsuru olarak görülen yabancı dil eksikliği konusuna binaen platformumuzun hem arayüzü, hem de tüm kod satırları %100 Türkçe'dir. Türkçe kodlama ile öğrencinin ana dilde programlama yeteneğini kazanması ve programcılığın çok zor olmadığı özgüveninin verilmesi hedeflenmektedir.

Oyun Tabanlı Öğrenme

Yeni nesil eğitim bilimcilerin en gözde alanlarından birisi şüphesiz oyun tabanlı öğretim modelidir. Literatürde oyunla öğretim tekniği ya da oyunlaştırma (gamification) olarak da geçen bu akademik bu model de öğrencinin en keyif aldığı anında yanında olmak ve bu süreçte ona istenilen akademik kazanımların verilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim kalitesi yüksek devletlerin sistemleri incelendiği zaman, öğrencinin farklı duyularına hitap eden görsel ve işitsel öğeleri zengin eğitim materyallerine önem verdikleri görülmektedir. Hacker Can tam anlamıyla bu kurgu üzerine geliştirilmiş bir eğitim platformudur. Öğrencilerin farklı sahnelerde, çeşitli karakterlerin özelliklerini kullanıp, görevleri kod yazarak tamamlaması istenmektedir.

Bölümlerdeki karakterlerin grafikleri, animasyonları ve ses efektleri ile öğrencinin ilgisi zirvede tutulmaya çalışılmakta ve başarılı olduğu zaman ödüllendirerek pekiştireçler verilmektedir.

Mobil Öğrenme ve Uzaktan Eğitim

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve taşınabilir akıllı cihazlarda eğitimi sürdürülebilir kılmak için uzaktan eğitim ve mobil öğrenme kavramlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Son 10 yılda bu alana ciddi yatırımlar yapılmış ve verimli sonuçlar alınmıştır. İnsanlara mekan ve zaman kavramında özgürlük tanıyan, uzakları yakın kılan bu akademik eğitim modeli ile bilgiye erişmek oldukça hızlı, kolay ve esnektir.

Hacker Can online bir eğitim platformudur. İnternete bağlı bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonunundan istenilen yer ve zamanda eğitim gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda yaşadığı şehirde uzman öğretici bulamayan, doğru kaynaklara erişemeyen, zaman sıkıntısı olan ya da okul dışındaki vakitlerinde de bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkese güzel fırsatlar sunar. Eğitim platformunu senkron ve asenkron modelde kullanabilir

Geri bildirimleri ile sistemin gelişmesine katkıda bulunabilir. Hatta bu ekosistemin bir parçası haline gelebilir.

FeTeMM (STEM) Eğitimi

Dünyada STEM olarak bilinen Türkçe'de ise FeTeMM olarak isimlendirilen yeni nesil eğitim standardıdır. Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik bilimlerini kapsayan, disiplinlerarası iş birliğine dayalı bir eğitim modelidir.

Hacker Can doğası gereği öğrencilerine programlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Programlamanın özünde ise matematik ve mühendislik bilimleri bulunmaktadır. Bu bağlamda her Hacker Can öğrencisi oyun tadında bölümleri teker teker tamamlarken; bir taraftanda sayısal zeka ve analitik düşünce kazanarak matematik ve mühendislik alanlarında da öğrenim sağlamış olur.

Hacker Can öğrencinin bölümlerde yer alan görevleri tamamlerken algoritma geliştirme, sayısal zeka, analitik düşünce yetenekleri ile doğru çözümlere ulaşmasını hedefleyerek FeTeMM (STEM) eğitimine dahil olmaktadır.