Eğitimde disiplinler arası iş birliğini öngören FeTeMM modelini yakından tanıyın.

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik dallarını kapsayan, bütün sayısal bilimlerin bütünleşip, yeteneklerin gelişmesini sağlamaktadır. Dünyada STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) olarak bilinen bu eğitim modeli, ülkemizde FeTeMM olarak isimlendirilmiştir.

Bu eğitim kuramında eğitmenin farklı branşlarda da bilgi sahibi olması ve ana branşını yan branşlar ile desteklemesi gerekmektedir. Bu gereksinim iş birliğine açık olmayı ve takım çalışmasının önünü de açmaktadır. Böylelikle eğitmen ve öğrencilerde proje tabanlı ve analitik düşünce becerisi, problem çözme yeteneği gelişmektedir.