Programlama dünyasını keşfetmek, ilk kod satırlarını yazmak ve bilgisayar bilimlerine merhaba demek için tüm dünyada “Kodlama Saati” (Hour of Code) ismi ile uygulanan bir etkinliktir.

Aralık ayının ikinci haftasında dünyada 180’den fazla ülkede, 45’den fazla dilde milyonlarca öğrenci tarafından uygulanmaktadır. Bilişim alanında dünyanın süper gücü olan ülkeler kodlama eğitimi çalışmalarını bir devlet politikası haline getirmekteler.

Ülkemizde de devlet ve özel öğretim kurumlarında bu hafta kutlanmakta ve öğrenciler hayatlarındaki ilk kod satırlarını yazmaktadırlar. Dünyada eğitim teknolojileri alanında kullanılan en popüler materyaller incelenip, kodlama saati içerisinde öğrencilerle tanıştırılmaktadır. Böylelikle bu alana ilgili olan öğrencilerde farklı ufuklar açılması hedeflenmektedir.

Yapılan bu etkinliğin ardından öğrencilere “Kodlama Saati Sertifikası” (Hour of Code Certificate) verilmektedir. Erken yaşta kodlamanın önemini vurgulamak, öğrencilere “Sen de yap!” (DIY - Do it yourself!) kültürünü öğretmek için güzel bir fırsattır. Bu kültürün ana amacı tüketen toplumdan, üreten topluma geçişi sağlamaktır.